Vi styrker fotballbanen til sommersesongen 2015. Mere info og bilder kommer så snart vi er i gang med utbedringen.